อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์โดย อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ เป็นวิทยากร  อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน เรื่องการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ ห้อง 263

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.