อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์โดย อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ เป็นวิทยากร  อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน เรื่องการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ ห้อง 263

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Laravel Framework ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง INC21

 

ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในงานวันครู ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับมอบจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

 

 

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 2 รอบ QUOTA 1 มี.ค.-20 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

กำหนดรับสมัครนักศึกษษ ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รอบที่ 2 QUOTA ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คุณธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร และคณะเป็นตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ในความร่วมมือทางวิชาการ ในเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และโครงการพิเศษ ในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคเอกชน

 

โดยการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตนั่นเอง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ โดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 6 9 และ 10 พฤศจิกายน 63 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

โดยมีวิทยากร
1.ผศ.ดร.อรนุช พันโท
2.ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
3.ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
4.ผศ.สมรวี อร่ามกุล
5.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
6.ดร.รสลิน เพตะกร
7.อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
8.อ.ทัศนันท์ จันทร
9.อ.ประธาน คำจินะ
10.อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

สมัคร 1 พฤศจิกายน 2563-16 ธันวาคม 2563
ลิงค์สมัคร https://wow.in.th/qLK7z

สำหรับภาควิชาคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 5 หลักสูตร
1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.เทคโนโลยีเว็บ
4.นวัตกรรมดิจิตอล
5.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นักเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ สามารถแอดไลน์มาที่ https://wow.in.th/m4F8L

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง

เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง 🍀ณ หมู่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภแแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเครื่องปั่นเส้นด้ายใยกันชง 🧵ผลงานนวัตกรรมของ ผศ.ดร. เสรี ปานซาง และคุณกรีฑา ปิลันธนดิลก นำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชุน เพื่อสนับสนุนการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…💪💪💪

ขอเชิญเข้าประชุมการศึกษาอิสระฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8 พ.ย. 2562

ขอเชิญเข้าประชุมการศึกษาอิสระฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8 พ.ย.62 15.00-18.00 น. ณ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ (28101) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ http://bit.do/eMSzs