ตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คุณธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร และคณะเป็นตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ในความร่วมมือทางวิชาการ ในเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และโครงการพิเศษ ในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคเอกชน

 

โดยการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตนั่นเอง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ โดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 6 9 และ 10 พฤศจิกายน 63 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

โดยมีวิทยากร
1.ผศ.ดร.อรนุช พันโท
2.ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
3.ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
4.ผศ.สมรวี อร่ามกุล
5.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
6.ดร.รสลิน เพตะกร
7.อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
8.อ.ทัศนันท์ จันทร
9.อ.ประธาน คำจินะ
10.อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

สมัคร 1 พฤศจิกายน 2563-16 ธันวาคม 2563
ลิงค์สมัคร https://wow.in.th/qLK7z

สำหรับภาควิชาคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 5 หลักสูตร
1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.เทคโนโลยีเว็บ
4.นวัตกรรมดิจิตอล
5.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นักเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ สามารถแอดไลน์มาที่ https://wow.in.th/m4F8L

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง

เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง 🍀ณ หมู่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภแแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเครื่องปั่นเส้นด้ายใยกันชง 🧵ผลงานนวัตกรรมของ ผศ.ดร. เสรี ปานซาง และคุณกรีฑา ปิลันธนดิลก นำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชุน เพื่อสนับสนุนการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…💪💪💪

ขอเชิญเข้าประชุมการศึกษาอิสระฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8 พ.ย. 2562

ขอเชิญเข้าประชุมการศึกษาอิสระฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8 พ.ย.62 15.00-18.00 น. ณ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ (28101) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ http://bit.do/eMSzs

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019 (ปีที่7) ระดับภูมิภาคเหนือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

 

 

 

ขอเชิญอาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle สำหรับอาจารย์
ในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 มิถุนายน 2562 >>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/vN4ZRaH23loHLpb53

2. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 มิถุนายน 2562 >>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/pjisRJ7tTHLHVNm82

3. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 มิถุนายน 2562 >>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/HwxWJ9ZS8rjZb1a62

4. หลักสูตร : การใช้งานห้องเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Moodle และ Google Classroom สำหรับนักศึกษา
ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถสมัครได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย หรือ เลือกช่วงใดช่วงหนึ่งที่สะดวกก็ได้ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 26 มิถุนายน 2562 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้
– การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle จำนวน 50 คน
– การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom จำนวน 50 คน
>>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/9uJvetbANl2WGHgE3

ที่มา: http://www.lms.cmru.ac.th/web/index.php?ge=view&gen_lang=130219024650

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัย

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม “Mymo Dracula”
นางสาว นภาพร ไชยชะนะ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม “Mymo แอพเดียวก็เฟี้ยวได้แง้นแง้นน”
นางสาว ปุณยนุช สุขรอด หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว กุสุมา อนุ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย ชื่อทีม “การเดินทาง”
นางสาว พรรณธิดา สามปิมปา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว ชิดตะวัน เตอะอ้าย หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา เปลี่ยนวอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

🏅รางวัลชมเชย 🏅ชื่อทีม “ยี่สิบบาท win”
นาย ราชันย์ สิงคะลิง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ

 

12-15 มีนาคม 2562 นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ นำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือก ณ แฟชันฮอลล์ แฟชันไอร์แลนด์ กทม. ดังนี้
1. แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน
ที่ปรึกษา อ.ทัศนันท์ จันทร
2. ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ
นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ
ที่ปรึกษา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน