นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019 (ปีที่7) ระดับภูมิภาคเหนือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

 

 

 

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.