กิจกรรม การแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม การแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้มีโรงเรียนแข่งขันจำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
2. โรงเรียนแม่แจ่ม
3. โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
4. โรงเรียนไชยปราการ
5. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย
7. โรงเรียนเถินวิทยา
8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
9. โรงเรียนจอมทอง
10. โรงเรียนวชิรป่าซาง
11. โรงเรียนหอพระ
12. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
13. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
14. โรงเรียนธรรมราชศึกษา
15. โรงเรียนพร้าววิทยาคม
16. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ในกิจกรรมมการแข่งขัน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณกับทุกทีมและทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง

  • โรงเรียนธรรมราชศึกษา

  • โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

  • โรงเรียนพร้าววิทยาคม

  • โรงเรียนจอมทอง