ทีมนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things ระดับอุดมศึกษา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีมศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม