ขอแสดงความยินดี นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้รางวัล การแข่งขัน NSC(National Software Contest 2019) รอบคัดเลือกภาคเหนือ

 

ขอแสดงความยินดี นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้รางวัล การแข่งขัน NSC(National Software Contest 2019) รอบคัดเลือกภาคเหนือ ดังนี้


โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร และ รับทุนรอบสอง 9,000 บาท
1. แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน
ที่ปรึกษา อ.ทัศนันท์ จันทร
2. ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ
นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ
ที่ปรึกษา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตันโครงการที่ได้รับทุนรอบสอง 9,000 บาท
1. แอพพลิเคชันระบบ AR เสริมสร้างทักษะการคิดและการตัดสินใจสำหรับเด็กด้วยปริศนาแทนแกรม
นายกิตติศักดิ์ ใคร้อุดม
ที่ปรึกษา อ.จุฬาวลี มณีเลิศ


Posted in กิจกรรมของภาควิชา.