ภาควิชาคอมพิวเตอร์แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่เข้ารับรางวัลเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

      มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  ณ   ห้องประชุมเอื้องคำ  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อน้อมรำลึกและสดุดี ถึงพระอัจฉริยภาพ พระบรมเดชานุภาพ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

     ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์ปัจจุบันของทุกหลักสูตรที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านเรียนดี และดีเด่นด้านกิจกรรม ทุก ๆ ท่าน ได้แก่หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ
4. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล
5. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ทางภาควิชาได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ทางภาควิชาจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.