ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคเหนือจากการแข่งขัน Cabling & Networking Contest 2022

? ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ… ? ?
? นายณัฐปกรณ์ โอดมัง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ ?
?‍♂️ที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 อันดับ เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคเหนือ

ออนไลน์) รอบคัดเลือกภาคเหนือ เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศเป็นลำดับต่อไป ?
? ……………อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม……………. ?
? เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ดังรายชื่อ
1. นายณัฐปกรณ์ โอดมัง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
2. นายปฐวีกานต์ ชุติมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
? เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling & Networking Contest 2022 ปี 10 โดยมี อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี เป็นผู้ควบคุมทีม ?‍?
? ผลการแข่งขันทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นายณัฐปกรณ์ โอดมัง ได้ลำดับที่ 4 จาก 48 ทีม ซึ่งผ่านรอบคัดเลือก 10 อันดับ เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศเป็นลำดับต่อไป
? ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการอุปกรณ์สนับสนุนการแข่งขันแบบออนไลน์ในครั้งนี้ ??
 
ปี 10 (รูปแบบ
Posted in กิจกรรมของภาควิชา.