ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ครูอภิวิชญ์ สกุนต์อนาวิล ครูชำนาญการ จากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ศิษย์เก่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562-2564 สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.